ทีมผู้จัดทำ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง

นางสาว พัชรินทร์ กุลนิพนธ์ เลขที่ 9
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

นางสาว อรทัย ลาภอภิญญา เลขที่ 10

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

นางสาว จิราพร มากแม้เมืองไพร เลขที่ 28

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1