ความสำคัญของถำ้แก้วโกมล

ถ้ำแก้วโกมล” เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ (พบอยู่ 3 แห่งในโลกคือ ออสเตรเลีย จีน และประเทศไทย) อยู่ในเขตพื้นที่วนอุทยานถ้ำแก้วโกมลของอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่มีผลึกแคลไซต์สวยงามที่สุดในประเทศ การจะชมถ้ำแก้วโกมลต้องนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของจุดประชาสัมพันธ์ “วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล” (เป็นแหล่งจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ซีดีภาพภายในถ้ำ อาหาร เครื่องดื่ม) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเที่ยวชมถ้ำแก้วโกมลต้องมาใช้บริการรถสองแถวรับ – ส่งถ้ำแก้วโกมล (เส้นทางแคบคดเคี้ยวประมาณ 6 กม.ไม่อนุญาตให้นำรถขึ้นไปเอง) โดยรถสองแถวที่ว่าจะส่งถึงบริเวณทางเข้าถ้ำแก้วโกมล