การเดินทาง

 

1 โดยรถยนต์ส่วนตัว
ถ้ำแก้วโกมล อยู่บนทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กิโลเมตรที่ 132-133 ห่างจากอ.แม่ลาน้อย ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจาก อ.แม่สะเรียง ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากอ.เมือง แม่ฮ่องสอน ประมาณ 140 กิโลเมตร จากแม่ฮ่องสอนใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เข้าสู่ อ.แม่ลาน้อยจากหน้าโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เลี้ยวเข้าไปอีก 5 กม. ก็จะถึงถ้ำแก้วโกมล