ทีมผู้จัดทำ

สมาชิกกลุ่ม

1.นางสาว ชไมพร ชื่นทรวงจิง ชื่อเล่นมีนนา

 

2.นางสาว สุนารี กมลสูงสุด ชื่อเล่นแก้ม

3.นางสาว ชนิดา กนกภูผา ชื่อเล่นมินนี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21

ต.แม่ลาย้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120