ติดต่อเรา

โรงเรียน รปค.21

99 หมู่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58120
โทร : 0-5306-2051
มือถือ :  093-1903288
e-mail : rpk21school@gmail.com