ปรับแต่งอย่างไร

การปรับแต่งธีม Twenty Seventeen

1. สร้าง Page ขึ้นมาเป็นหน้าหลัก อาจตั้งชื่อว่า Home
2. สร้างหน้าสำหรับ feed ข่าว หรือ blog อาจตั้งชื่อว่า My Blog
3. สร้างหน้าขึ้นมีอีก 4 หน้า (อาจะมากกว่าได้)
4. เพิ่ม Featured Image ลงในหน้าเพจตามข้อ 3 ให้ครบ
5.ไปตั้งค่าหน้าแรกปักหมุด ตั้งค่าหน้า Home เป็นหน้าแรก (Customize)
6. เมนู “ตัวเลือกธีม” จะปรากฎขึ้นเพื่อให้ตั้งค่าหน้าที่จะให้แสดงในหน้าแรก ปรับแต่งตามที่ต้องการให้แสดง

เรียบเรียงจาก wpmudev

การปรับแต่งเมนูด้วย Font Awesome 4 Menu จากเว็บ http://fontawesome.io/icons/

<i class=”fa fa-home”></i>
<i class=”fa fa-calendar”></i>
<i class=”fa fa-database”></i>
<i class=”fa fa-envelope-o”></i>
<i class=”fa fa-cloud-download”></i>