บริการนำเที่ยว/ลูกหาบ

บริการนำเที่ยว/ลูกหาบ

IMG_9473“ลูกหาบ”

หมายถึง ผู้ช่วยหาบสัมภาระหรือคนที่ช่วยบริการหาบสัมภาระของเราขึ้นดอยม่อนจอง ถ้าใครมีสัมภาระมาก ๆ หรือมีน้อยแต่ไม่ต้องการแบกเอง ก็สามารถใช้บริการได้ครับ

รถ 4WD รถขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นดอย….

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง สามารถประสานงานรถชาวบ้านที่มาวิ่งรับจ้างขึ้นดอยม่อนจอง ถ้าต้องการให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ไว้ที่ศูนย์ แจ้งจำนวนคนทเดินทางและกำหนดการเดินทางที่แน่ชัด จะได้จัดเตรียมรถไว้บริการ