ที่พัก Home Stay

DSC04582           การพัก Home Stay กับชุมชน

 ท่านที่สนใจวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะประเพณีกินวอ (ปีใหม่ชนเผ่ามูเซอ) หากต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแบบใกล้ชิด หรือต้องการที่พักแบบกันเองกับชาวบ้านชุมชน สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

DSC04590