ติดต่อเจ้าหน้าที่

การติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อสอบถาม

 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
  • ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 092-5597201
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  นางสาวรัตนา จะเตาะ (นะปี)
  • ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง
  • บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-133-3970
  • E-mail :
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นางสาวพรพิมน สิริมั่งขวัญ (ครูหนึ่ง)
 • นักท่องเที่ยว.ที่ต้องการเหมารถตู้จาก เชียงใหม่-ศูนย์บริการท่องเที่ยวม่อนจอง
  ติดต่อ เบอร์ 089-5596486 ลุงเสริฐ