ติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางติดตามงานการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ และ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามโครงการในสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง กศน.อมก๋อย บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

อบรมการพัฒนาครู ศศช.

20-24 สิงหาคม 2555 บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อย เข้ารับอบรมการพัฒนาครู ศศช. ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู ศศช.ให้สอดคล้องกับแนวทางการการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาเรียนรู้ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ในการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 รุ่น โดยมีบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress