มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

18 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลางกรณีไฟไหม้หมู่บ้าน 23 หลังคาเรือนเพิ่มเติม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหมู 23 ตัว อาหารหมู 23 กระสอบ ไก่พื้นเมือง เครื่องครัว และอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 147,593 บาท

มอบเงินช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง

22 เมษายน 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ได้มอบเงินช่วยเหลือที่ผู้ใจบุญบริจาคผ่าน กศน.อำเภออมก๋อย เพิ่มเติมให้กับผู้ประสบอัคคีภัย กรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง 23 หลังคาเรือน เป็นเงิน 98,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละครอบครัว นำไปจัดซื้อวัสดุเตรียมสร้างบ้านในต้นปี 2559

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress