กศน.อมก๋อยร่วมสืบสานลอยกระทงยี่เป็ง 2556

26 พฤศจิกายน 2556 ชาวกศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา โดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2556

คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 การประกวดกระทงใหญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่อย่างสวยงาม ในส่วนของ กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถกระทงในปี 2556 ของกศน.อำเภออมก๋อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทด้านความคิดสร้างสรรค์ เน้นการนำเสนอเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2556

22 เมษายน 56 กศน.อำเภออมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต นำข้าราชการ บุคลากรครู ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกันนี้ บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อขอพร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาาน

กศน.อมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง

29 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 โดยในคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้มีการประกวดกระทงใหญ่ โดยมีองค์กร หน่วยงานราชการ ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ร่วมตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่ในครั้งนี้

กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถของกศน.อำเภออมก๋อย ที่ส่งเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรร เน้นการนำเสนอการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

กศน.อมก๋อยสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

ชาวกศน.อำเภออมก๋อย ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวขอพร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร กศน.อำเภออมก๋อย

18 เมษายน 2555 คณะครูกศน.อำเภออมก๋อยร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ณ อาคารหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เพื่อเป็นแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress