สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการ

22 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ตำบลสบโขง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพื่อให้เด็กและเยาวชน พี่น้องประชาชน ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ และการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

รองสมุหราชองครักษ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

4 มกราคม 2556 พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ ได้มาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress