ประชุมผู้นำท้องถิ่นแนวทางการป้องกันรักษาป่า

7-10 มีนาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมผู้นำท้องถิ่นเรื่องแนวทางการป้องกันรักษาป่า รักษาน้ำพื้นที่ดอยม่อนจอง พร้อมกับเดินสำรวจสภาพป่าบริเวณดอยม่อนจอง เพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชุนตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกป่าและเห็นสภาพป่าในปัจจุบัน ปัญหาไฟป่า และแนวทางป้องกันรักษาป่าชุมชน โดยจัดประชุมขึ้นที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการฯตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยว

21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย กล่าวรายงานความเป็นมา โดยมีท่านปลัดอำเภอ และนายกอบต.ม่อนจอง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง จากนั้นได้รับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๒ คน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมชาวบ้านที่ให้การต้อนรับ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress