กศน.อมก๋อยร่วมสืบสานลอยกระทงยี่เป็ง 2556

26 พฤศจิกายน 2556 ชาวกศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา โดยส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2556

คืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 การประกวดกระทงใหญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่อย่างสวยงาม ในส่วนของ กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถกระทงในปี 2556 ของกศน.อำเภออมก๋อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทด้านความคิดสร้างสรรค์ เน้นการนำเสนอเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง

29 พฤศจิกายน 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็งล้านนา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2555 โดยในคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้มีการประกวดกระทงใหญ่ โดยมีองค์กร หน่วยงานราชการ ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทื่ ร่วมตกแต่งขบวนประกวดทงใหญ่ในครั้งนี้

กศน.อำเภออมก๋อย มีบุคลากรครู เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยขบวนรถของกศน.อำเภออมก๋อย ที่ส่งเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรร เน้นการนำเสนอการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress