รับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chefs Charity

3 มิถุนาย 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีรับมอบอาคารเรียนจาก Bangkok Chefs Charity นำโดยคุณพัชรินทร์ เหมอังกูร และคณะ Chefs จากโรมแรมต่าง ๆ พร้อมด้วยนายศรีเรศ โกฎคำลือ อดีต สส.เชียงใหม่เขต 10 มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อยให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ หลังจากเสร็จพิธีได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคอะกะชอเด ตำบลแม่ตื่น การสนับสนุนจาก Bangkok Chefs Charity ในปีนี้ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน บ้านเคอะกะชอเด, บ้านผาผึ้ง บ้านมะหินหลวง และงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนฯ บ้านห้วยครั้ง บ้านรังบี้ บ้านห้วยน้ำผึ้ง และบ้านอูแจะ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 848,000 บาท

รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด

25-26 ธันวาคม 2556 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะมูลนิธิเดอะบิวฟาวน์เดชั่น ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ศศช.บ้านโมโลเด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ การก่อสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด มีกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำโดยพันเอกคชาชาติ บุญดี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 สนับสนุนกำลังทหารพรานในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท

รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง

8 ธันวาคม 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กลุ่มจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย ได้จัดสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน ศาลาพระ และรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมและนิเทศงานการศึกษา กศน.ตำบลสบโขง โดยมีครูกรรณิกา สุยะภู ครูกศน.ตำบลสบโขง ให้การต้อนรับ

รับมอบอาคารเรียน และนิเทศงานตำบลแม่ตื่น

7 ธันวาคม 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปรับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย โดยการสนับสนุนของกลุ่ม 22 นอ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท โดยจัดสร้างเป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก พร้อมห้องพักครู และห้องเก็บของ พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับศูนย์การเรียนไว้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก ต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทะโกรเด เพื่อรับมอบอาคารเรียนจากกลุ่ม VR Offroad นครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง หลังจากนั้นเดินทางไปนิเทศงาน ศศช.บ้านเคอะกะชอเดตำบลแม่ตื่น

รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านยองแหละ

6 ธันวาคม 2556 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ โดยการสนับสนุนโดย “โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” โดยกลุ่มพนักงานธนาคารซิตี้แบงค์ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท วีเอสเจบรัช แฟ็คทอรี่ จำกัด, บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด, บริษัท ศิริธนาสตีล จำกัด ใช้งบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท นอกจากการก่อสร้างอาคารเรียน ทางโครงการยังได้สร้างโรงอาหาร ห้องน้ำ ระบบปะปาภูเขา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ และมอบอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ ให้กับศูนย์การเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

รับมอบอาคารเรียนจากสโมสรโรตารีเชียงใหม่

11 พ.ค. 56 กศน.อำเภออมก๋อยรับมอบอาคารเรียนจากสโมสรโรตารีคลับเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านราชา ตำบลสบโขง โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสโมสรโรตารีเชียงใหม่และคณะ

การรับมอบอาคารเรียนครั้งนี้ มีอาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทั้งหมด 28 ศูนย์การเรียนฯ ในพื้นที่ตำบลสบโขงที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน, ห้องน้ำ, โรงอาหาร ระบบโซลาเซลล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนทางไกล รวมเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท โดยงบประมาณสนับสนุนจากสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย R.C. of Tsuruga, R.C. of Takefu, R.C.Takefu Fuchu, R.C. of Wakasa, R.C. of Tsuraga Nishi, R.C. of E-Club, D2650 Japan, โรตารี่สากล  และสโมสรโรตารีเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress