รับมอบบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

24-25 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นไปติดตามการก่อสร้างและทำพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ศศช. โดยปี 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักครูให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จำนวน 11 ศูนย์การเรียน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 55 กศน.อำเภออมก๋อย ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากรครู ครูนิเทศก์ ร่วมประชุม เพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 5 ให้ความรู้กับบุคลากรด้านการบริหารองค์กร และนายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศติดตามผล ณ ทะเลสาบดอยเต่า

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress