ผู้ว่าราชการฯตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยว

21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย กล่าวรายงานความเป็นมา โดยมีท่านปลัดอำเภอ และนายกอบต.ม่อนจอง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง จากนั้นได้รับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๒ คน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมชาวบ้านที่ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

29-30 มีนาคม 2556 กศน.อำเภออมก๋อย ได้รับเกียรติจากนายธารินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภออมก๋อย ณ บ้านมูเซอปากทาง และติดตามการดำเนินงานการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย บรรยายสรุป ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมรับฟัง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress