พิธีรับมอบปลากะตักพระราชทานฯ

15 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. พลเรือโทวีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีรับมอบปลากะตักพระราชทาน ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่ม ทสปช.ในทะเล กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้แทนสมาคมการประมง ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่ม ทสปช.ในทะเล เข้าทูลเกล้าฯถวายปลากระตักแห้ง ปลาทูแห้ง น้ำพริกปลากระตัก ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภออมก๋อย กล่าวต้อนรับ โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และผู้แทนสำนักงานเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4, สำนักงานเขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เข้ารับพระราชทานปลากะตัก ณ กศน.อำเภออมก๋อย หลังจากนั้นคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และกลุ่มสมาคมประมง ได้เดินทางไปดูการจัดการเรียนการสอน ณ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

พิธีส่งมอบปลากะตักแห้งพระราชทาน

27 ธันวาคม 2555 กศน.อำเภออมก่อย จัดพิธีรับมอบปลากะตักแห้งพระราชทาน โดยมี พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ1) และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมประมง จังหวัดตราด และ จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนส่วนราชการและประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและปลาทูเค็มพระราชทาน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

เวลาต่อมา นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออมก๋อย ได้นำ ผบ.ทรภ.1 และคณะเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมแฮดนอก ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและผ้าห่มให้แก่นักเรียนและชมการแสดงของนักเรียนในโครงการ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress