ผู้บริหารมูลนิธิบิ๊กซีเยี่ยมชมติดตามงาน ศศช.

26-27 เมษายน 2555 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซี ได้เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ โดยมี นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ พร้อมกับให้ข้อมูลการจัดกิจกรรม

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมและดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ศศช.บ้านห้วยตองหลวง และ ศศช.บ้านห้วยปูหลวง พร้อมกับนำอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้กับนักเรียนในพื้นที่

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อยจัดอบรมเชิงปฏิบัิติการ กศน.รักษ์ฟันปี 2555

กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอมก๋อย มาให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2555 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับ โรงพยาบาลอมก๋อย จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรครู กศน.ประจำปี 2555 โดยมีผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีเปิด โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลอมก๋อยจัดวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร เพือหาแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟันของนักเรียนในความรับผิดชอบขอบ กศน. ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในงานได้มีคณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม, โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ พร้อมกับเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้กับคณะครูของกศน.อำเภออมก๋อย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress