สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง

20 เมษายน 2558 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้คณะครู ได้รดน้ำดำหัว ขอพร จากนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เวลาต่อมา ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูได้เข้ารดน้ำดำหัวนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย

กศน.อมก๋อยสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2557

23 เมษายน 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้นำคณะครูและบุคลากรรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ ขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง

กศน.อมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2556

22 เมษายน 56 กศน.อำเภออมก๋อย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต นำข้าราชการ บุคลากรครู ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เป็นสิริมงคลต่อบุคลากร และครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกันนี้ บุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อยได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อขอพร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาาน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress