ปฐมนิเทศนักศึกษาและนิเทศศศช.กลุ่มจือทะ

15-16 พฤศจิกายน 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ได้นำคณะครู กศน.ตำบล, ครู ศรช.ตำบลสบโขง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ณ ศศช.บ้านทีเลอเปอคี โดยมีนักศึกษาสายสามัญจากกลุ่มโอลีคี กลุ่มจือทะ และกลุ่มทีผะแหล่ เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเรียนการสอน การทำกิจกรรม กพช. และการพบกลุ่มเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปนิเทศติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด โดยงบสนับสนุนจากมูลนิธิเดอะบิวด์ฟาวเดชั่น และบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 2 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ กศน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อมก๋อย

27 พฤศจิกายน 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมงาน  ศศช.แม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าพื้นทีตำบลอมก๋อย และตำบลนาเกียน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะครูในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ เดือนมกราคม 2556

ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นิเทศก์งานพื้นที่สูง

17-19 พฤศจิกายน 2555 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูนิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศก์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พื้นที่ตำบลสบโขง โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์การเรียนฯ ผู้เรียน และชุมชนบนพื้นที่สูง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress