ประชุมการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต

5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้มีกรรมการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายห้ความรู้แก่บุคลากรครู ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใส”  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านยองแหละ

6 ธันวาคม 2556 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ โดยการสนับสนุนโดย “โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” โดยกลุ่มพนักงานธนาคารซิตี้แบงค์ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท วีเอสเจบรัช แฟ็คทอรี่ จำกัด, บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด, บริษัท ศิริธนาสตีล จำกัด ใช้งบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท นอกจากการก่อสร้างอาคารเรียน ทางโครงการยังได้สร้างโรงอาหาร ห้องน้ำ ระบบปะปาภูเขา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ และมอบอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ ให้กับศูนย์การเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

ปลูกป่า-บวชป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2556 ชาวอำเภออมก๋อย ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ โดยท่าน ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน มีพลตรีอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 กล่าวรายงาน โดยมีนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม

โครการปลูกป่า บวชป่า และพิธีสาบานตนในการรักษาป่าครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า สร้างจิตสำนึกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการ กศน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อมก๋อย

27 พฤศจิกายน 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมงาน  ศศช.แม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยบุคลากร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับและนำเข้าพื้นที่

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้เข้าพื้นทีตำบลอมก๋อย และตำบลนาเกียน เพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะครูในพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จทรงงานในพื้นที่ เดือนมกราคม 2556

ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายกศน.อมก๋อย

24 ตุลมคม 2555 นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและติดตามภารกิจ กศน.อำเภออมก๋อยพร้อมกับมอบนโยบาย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการกศน.อำเภออมก๋อย กล่าวรายงานบทบาทภารกิจและบริบทอำเภออมก๋อย พร้อมกันนี้มีบุคลากรครู คณะครูนิเทศก์ ร่วมรับนโยบาย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress