ผอ.ประเสริฐ หอมดี ติดตามการจัดการศึกษา ศศช.

23 กันยายน 2557 นายประเสริฐ หอมดี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง (ศศช.) พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของครู กศน.อำเภออมก๋อย ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูง พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยมีนายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล คณะครูนิเทศก์ ครูอาสาสมัครฯ ในพื้นที่ และครู กศน.ตำบล ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

ประชุมชี้แจงแนวทางจัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ

5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น กศน.อำเภออมก๋อย จัดประชุมบุคลากร และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้หนังสือด้วยการบูรณาการด้านอาชีพ โดยมีนางชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน.กศน เป็นวิทยากร

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้โอวาท และแนวทางการทำงานบนพื้นที่สูง แก่คณะครู กศน.อำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress