รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด

25-26 ธันวาคม 2556 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะมูลนิธิเดอะบิวฟาวน์เดชั่น ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ศศช.บ้านโมโลเด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ การก่อสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านเมโลเด มีกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำโดยพันเอกคชาชาติ บุญดี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 สนับสนุนกำลังทหารพรานในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท

ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากพื้นที่สูงภาคเหนือ

27 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 2555-2557 ปีที่ 2 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยนางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผุ้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมมอบทุน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จัดมอบทุนการศึกษา เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการรับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆประกอบการนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress