รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง

8 ธันวาคม 2556 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยน้ำผึ้ง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กลุ่มจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย ได้จัดสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน ศาลาพระ และรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมและนิเทศงานการศึกษา กศน.ตำบลสบโขง โดยมีครูกรรณิกา สุยะภู ครูกศน.ตำบลสบโขง ให้การต้อนรับ

ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นิเทศก์งานพื้นที่สูง

17-19 พฤศจิกายน 2555 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครูนิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศก์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พื้นที่ตำบลสบโขง โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์การเรียนฯ ผู้เรียน และชุมชนบนพื้นที่สูง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress