ทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงฯ

6 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ มีดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย กล่าวรายงานฯ โดยมีนายนรา เหล่าวิชยา ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมมอบทุน  มีนักเรียนในสังกัด กศน.อำเภออมก๋อย เข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 818 คน จาก 102 ศูนย์การเรียนฯ

การมอบทุนการศึกษาเด็กในสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในการรับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆประกอบการนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จัดทุนการศึกษาช่วยเหลือดำเนินการ 3 ปี ให้แก่กลุ่มเด็กชาวเขาพื้นที่สูงภาคเหนือ ที่เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกทักษะอาชีพในเขต 8 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน และพะเยา จำนวน 6,385 คน ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

รับมอบอาคารเรียน ศศช.บ้านผีปานใต้

6 กรกฎาคม 2555 รับมอบ อาคารเรียน ศศช.บ้านผีปานใต้

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ อาคารเรียน ศศช.บ้านผีปานใต้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ทำให้อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียน เสียหายทั้งหมด ได้มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน

กศน.อำเภออมก๋อย ได้จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนจากผู้บริจาค โดยพันเอกสาธิต สิงห์สมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และพันเอกทรงพล ทองจีน รอง ผบ.มทบ31 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยมีดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. รับมอบ นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมรับมอบ โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress