ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ

22 มกราคม 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ นางธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 1 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยช่วงเช้าได้บรรยายสรุปภารกิจด้านการศึกษาของ กศน.อำเภออมก๋อย ต่อมาได้นำคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศศช.บ้านยองแหละ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง และ ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย ตามลำดับ

ประชุมจัดการศึกษานักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียน

7 มกราคม 2556 นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ได้มาให้ความรู้กับบุคลากรครู กศน.อำเภออมก๋อย ถึงแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กไม่มีสถานะทางทะเบียน และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เข้าร่วมรับฟัง

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress