ผู้บริหาร กศน.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

ผู้บริหาร กศน.อำเภออมก๋อย


ผู้อำนวยการ : นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
วิทยะฐานะ : ผู้อำนวยการ(ชำนาญการพิเศษ)
วัน/เดือน/ปีเกิด : ๖ มิถุนายน ๒๕๐๒
อายุ : ๕๒ ปี
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ : 1 กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบัน
มือถือ : 081-0263399
e-mail : Jahae2502@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

 • คณะเลขานุการโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • อาจารย์ 1,2 ระดับ 3-7 กศน.อำเภอฝาง/ กศน.อำเภอแม่ออน/ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ /สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  /และ กศน.อำเภอแม่อาย
 • รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ กศน. อำเภอเชียงดาว
 • รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอไชยปราการ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยปราการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่อาย
 • ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย

คติประจำใจ       :    ทำดีกว่าพูด

ทำเนียบผู้บริหาร กศน.อำเภออมก๋อย

[table id=1 /]

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress