กลุ่ม 18 ทีผะแหล่

Print Friendly, PDF & Email
นายธีระ  สมมิตร
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์
 กลุ่มทีผะแหล่

นายสุทธิชัย เลาหาง
พนักงานราชการ
ศศช.ตะกอคะ
กพด.6 นายบุญช่วย ธารศรีทองนายบุญช่วย ธารศรีทอง
ครู กพด.
ศศช.ตะกอคะ
นายสมบัติ  มูลเสริฐ  ศศช.มอโพทะนายสมบัติ มูลเสริฐ
 พนักงานราชการ
ศศช.บ้านมอโพทะ
กพด6 นางสาวแอนลิชา ลิขิตสโมสรนางสาวแอนลิชา ลิขิตสโมสร
ครู กพด.

ศศช.บ้านมอโพทะ
869-นายสถิต-เขียวปัญญานายสถิตย์ เขียวปัญญา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านสะเรเดคี
นายวิทวัส  สมพันธ์นายวิทวัส  สมพันธ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านสะเรเดคี
851 นายยงยุทธ กิจบรรยงเสิศนายยงยุทธ  กิจบรรยงเลิศ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านทีผะแหล่
นายวิฑูรย์ อำรุงพนา
ครู กพด.
ศศช.บ้านทีผะแหล่
ครู กพด.
ศศช.บ้านปริโกร
นายมงคล มูลอินต๊ะ
ครู กพด.
ศศช.บ้านปริโกร
นายสงกรานต์  ถิ่นสำราญ ศศช.วาเมทะนายสงกรานต์ ถิ่นสำราญ
ครู กพด.
ศศช.บ้านวาเมทะ
กพด5 นางสาวผกามาศ เตจ๊ะนันนางสาวผกามาศ เตจ๊ะนันท์
ครู กพด.
ศศช.บ้านปริโกร
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress