ศศช.บ้านโอโลคีบน

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านโอโลคีบน

บ้านโอโลคีบนหมู่ที่  10  ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   คำว่า โอโลคี  เป็นชื่อของลำห้วยใกล้หมู่บ้าน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2530  ชาวบ้านได้อพยพมาจากหมู่บ้านไหล่ดอยจำนวน  18  ครอบครัว  โดยมีผู้นำคนแรกชื่อนายมอเชอ  คนที่  2  ชื่อนายกอเปือย  ซึ่งอยู่ได้  4  ปี  ก็เสียชีวิต คนที่  3 ชื่อนายควาเจ  รวมทั้งตั้งผู้ช่วย  แต่อยู่ได้ไม่นานก็ลาออกชาวบ้านจึงได้ตั้งผู้นำคนที่  4  ชื่อนายจอมิ  แทนและอยู่อยู่เกษียณ  ปัจจุบันบ้านโอโลคีบนได้แบ่งออกเป็น กลุ่มบ้านบน  กลุ่มบ้านกลางและกลุ่มบ้านล่าง  โดยได้ตั้ง  นายดำริ  โกมลจรูญ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  5  และปัจจุบันนาย  ภราดร   พิมานแจ่มใสเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  6  และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

ผู้นำชุมชน

  • นายภราดร  พิมานแจ่มใส ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายหนอเร  ลอแฮ (อสม.)
  • นายชัยนิวัฒน์  สายชลรำไพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นายจิคา  วสุธานที  (ด้านการทอผ้า)
  • นางสาวซอดึ้เคาะ  ซิยุ  (ด้านการซอ,การร้องเพลง,การเล่านิทานชนเผ่ากะเหรี่ยง)
  • นายดิสกร  โกมา  (ด้านการจักสาน)
  • นายสมชาย  วสุธานที  (ด้านการทำอุปกรณ์ในการจับสัตว์  เช่น  ที่ดักหนู  ที่ดักปลา)
  • นายบุญชนะ  ศิลปินธำรง  (ด้านการซอ  การร้องเพลง)

ระบบสาธารณูปโภค
–  ห้องสุขาของหมู่บ้าน  2  ห้อง  สภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม
–  ห้องสุขาของ ศศช. 3 ห้องและห้องอาบน้ำ  1  ห้อง
–  ประปาภูเขา  (ปัจจุบันชำรุด)
–  โซล่าเซลล์

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโอโลคีบน
หมู่บ้านโอโลคีบน  หรือบ้านเซะคี  เดิมไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนฯ  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2543  ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  ได้อนุมัติงบประมาณให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านโอโลคีบน  ลักษณะอาคารเป็นไม้ทั้งหลัง  หลังคามุงสังกะสีพื้นอาคารเป็นพื้นดิน  ภายในอาคารแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ  ส่วนที่จัดการเรียนการสอน  ส่วนห้องเก็บของ  และส่วนที่เป็นห้องนอนครู  ห้องน้ำอยู่นอกอาคาร

ปี พ.ศ.  2552  ครูประจำ  ศศช.บ้านโอโลคีบนและชาวบ้านได้ย้าย ศศช. จากที่ตั้งเดิมโดยได้รับบริจาคที่ดินสร้าง ศศช.จากนายสมชาย  วสุธานที จำนวน 2 ไร่ และได้รับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ขนาด  7×19 เมตร  พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยกลุ่มจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย  จากพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน  ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง  50 เซนติเมตร  หลังคามุงสังกะสี  พื้นอาคารเป็นไม้  ภายในอาคารแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนที่จัดการเรียนการสอน  ห้องนอนครู   ห้องน้ำและมุมเด็ก

ปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมจาก  กศน.อำเภออมก๋อย  ในการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าเป็นโรงอาหารและห้องเรียนชั้นอนุบาล 1

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress