ศศช.บ้านแม่ระอาใน

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระอาใน

บ้านแม่ระอาใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งมาแล้ว 100กว่าปี ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือแม่ระอาใน บ้านลูกูดู และบ้านฉุ้ยมอ แม่ระอาในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า แม่หละคี แปลว่า ต้นน้ำแม่ระอาใน อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 42 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นดินลูกรัง และดินดำ ชาวบ้านทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ อาชีพ ทำไร่ทำนา

ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน นายลิซอ หน่อไพรสน
สมาชิก อบต. นายสุคือ หน่อไพรสน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระอาใน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระอาใน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก่อยอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อเมื่อพุทธศักราช 2537 โดยมีครูและชาวบ้านรวมกันสร้างขึ้นมาในสภาพชั่วคราวพอบังแดดบังฝนได้ กระทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมประปา ไทยคม เครื่องกระจายเสียง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ โนบูจิมโบ้ แก้ววงศ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารบ้านแมระอาใน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress