ศศช.บ้านห้วยยาบ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยยาบ

บ้านห้วยยาบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งมาประมาณร้อยกว่าปี โดยมีนายพะแนะ พร้อมด้วยญาตพีน้องรวม 4 ครอบครัว อพยพจากบ้านมอเปอะโกะ ปัจจุบันบ้านมอเปอะโกะได้กลายเป็นทุ่งนา ซึ่งอยู่ห่างจากห้วยยาบไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ทีกรอโกร (ห้วยยาก)ในอดีตนั้นเรียกว่าบ้านห้วยยาก เนืองจากเป็นหมู่บ้านอยู่บริเวณพื้นที่สันดอน ยากต่อการทำการเกษตร แต่มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้านซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงทำให้มีชาวบ้านจากที่อื่นอพยพมาอาศัยมากขึ้นทำให้กลายเป็นหมู่บ้านห้วยยาบในปัจจุบัน

ผู้นำชุมชน

  • นายมะจาง เมธายอด เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
  • นายทูวา ชาญชนวุฒิ สารวัตรกำนัน
  • นายซะตู ควรอนุสร ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายซะหรี ควรอนุสร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายกิ๊ลอย ควรอนุสร สอบต.
  • นายขาว สกุณามารุต ผู้นำทางศาสนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • จักรสาน
  • ทอผ้า
  • แกะสลักไม้ส่งโครงการพระราชดำริ

ระบบสาธารณูปโภค ใช้ประปาภูเขา

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาบ
ศศช.ห้วยยาบก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2533 โดยครูวิสุทธ และชาวบ้านได้ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนันสนุน โครงการดอยเปเปอร์ ของสหประชาชาติ โดยมีนักเรียน 30 คนโดยทำการสอนหลักสูตรเบ็จเสร็จ 200 ชั่วโมงต่อมาปี 2534 ครูธงชัย แก้วปินะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงทั้งเด็กและผู้ใหญ่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress