ศศช.บ้านห้วยขนุน

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านห้วยขนุน

บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 8  บ้านห้วยห้วยขนุนชาวบ้านที่อาศัยอยู่เป็นชาวเขา ชนเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งตั้งมาไดประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วซึ่งมีผู้นำการก่อตั้งคือนาย ดิเป๊อะเลอะ เป็นผู้นำคนแรกของหมู่บ้านโดยได้ตั้งชื่อเดิมทีว่า “ บ้านมะหน้อยโกร” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “บ้านห้วยขนุน”จนถึงปัจจุบัน ตามลำห้วยที่ไหลผ่านใกล้หมู่บ้านที่มีต้นขนุนขึ้นตามลำห้วยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีประชากรได้แยกย้ายกันตั้งบ้านเรือนออกเป็นกลุ่มๆจำนวน2กลุ่มบ้านห้วยยาบ และห้วยขนุนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 54 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ        บ้านห้วยยาบ
  • ทิศใต้        บ้านชิแบ
  • ทิศตะวันออก    ดอยมูเซอ
  • ทิศตะวันตก        บ้านฉุ้ยมอ

ข้อมูลประชากรบ้านห้วยขนุน   ตำบลแม่ตื่น   อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่
สำรวจเมื่อเดือน  มกราคม   พ.ศ.  2555

  • จำนวนหลังคาเรือน    56 หลัง
  • จำนวนครอบครัว    52 ครอบครัว
  • ชาย     137 คน
  • หญิง    151 คน
  • รวมประชากรทั้งหมด    288       คน

ประวัติศูนย์การเรียนมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยขนุน (ศศช.)

ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 8  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการศึกษา  เพื่อชุมชนในเขตทุรกันดารและสำหรับชาวไทยภูเขา  เริ่มก่อสร้าง ในปี  พ.ศ. 2534  โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูง (IPAC)  ต่อมา ได้มีการสนับสนุนในปี พ.ศ. 2546 ได้รับเงินสนับสนุนสร้างอาคารใหม่ จากคาร์ฟูร์

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress