ศศช.บ้านลูกูดู

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านลูกูดู

บ้านลูกูดู (ตะวอเลคี) ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งมาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วเริ่มจากมี 17 หลังคาเรื่อนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอร์ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2504 มีหน่วยงานกรมการปกครองแบบทางการที่หมู่บ้านลูกูดู และได้ปกครอง 3 หย่อมบ้านเป็น 1 หมู่บ้าน บ้านฉุ้ยมอ บ้านลูกูดู และบ้านแม่ระอาใน  2 หย่อมบ้านเป็นบริวารของบ้านแม่ระอาในชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตร์ อาชีพทำไร่ ทำนาและค้าขายฯ

ผู้นำชุมชน

  • นายเกะที หน่อไพสน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายเจะเกลอ พาแอะ  สอบต.
  • นายสุคือ   หน่อไพสน สอบต.

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านลูกูดู
ศศช.ลูกูดู ได้เริ่มก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2538 ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เดิมทีได้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ.2541ได้ปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพคงทนถาวร

ในปี พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชฯและมูลนิธิคาร์ฟูล ได้ก่อสร้างอาคารถาวร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จนถึงปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านลูกูดูเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress