ศศช.บ้านฉุ้ยมอ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านฉุ้ยมอ

บ้านฉุ้ยมอ ม.9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้วโดยมีนายฉุ้ยมอ มาตั้งบ้านเป็นหลังแรกและต่อมามีชาวบ้านใกล้เคียงย้ายมาสมทบจนกลายเป็นหมู่บ้าน เรียกว่าบ้านฉุ้ยมอ  นั้นเป็นชื่อเรียกตามทางราชการเท่านั้นส่วนชื่อตามท้องถิ่นนั้นเรียกกันว่า “เคลอะต้าก่อ”แปลว่าเทวรูปต้นโพธิ์เพราะในอดีตนั้นทางทิศตะวันตกมีต้นโพธิ์ต้นหนึ่งมีพระพุทธรูปอยู่บนต้นโพธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ” เคลอะตะก่อ” ปัจจุบันนั้นบ้านฉุ้ยมอนั้นรวมอยู่กับบ้านลูกูดู บ้านแม่ระอาในเป็นหมู่ที่ 9 ของตำบลแม่ตื่นประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร

ผู้นำชุมชน

  • นายเยะโพ ควรอนุสร          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายเอที  ลิชอ                     ผู้นำทางจิตวิญญาณ
  • นายหองแฮ  เฟื่องยศพินิจ  ผู้นำทางจิตวิญญาณ

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านฉุ้ยมอ
เนื่องด้วยมีโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯในปี พ.ศ.2542ได้จัดให้มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านฉุ้ยมอขึ้น ในพื้นที่ ที่ยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวง ของอำเภออมก๋อย 8 จุด ซึ่ง ศศช.บ้านฉุ้ยมอก็เป็นหนึ่งในโครงการฯ ซึงพระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้าง

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ทางมูลนิธิคาร์ฟู แห่งป่ระเทศไทย ได้ถวายเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรในเดือน กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันมีผู้เรียนที่เป็นเด็ก 40 คน ผู้ใหญ่ 10 คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress