ศศช.บ้านจกปก

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านจกปก

บ้านจกปก  หมู่ที่ 10 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นเมืองเก่าของลัวะ ซึ่งชาวลัวะอพยพลงมาทางใต้ เนืองจากถูกกองทัพของพระนางจามเทวี ไล่ตีมา จนมาถึงบริเวณบ้านจกปก ซึ่งมีทำเลดีและมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ จึงได้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านจกปก ซึ่งชาวลัวะได้สร้างวัดไว้ 4 มุมของเมือง หลังจากนั้นเกิดการระบาดของโรคภัยทำให้ชาวลัวะ ทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่น เมืองจึงสูญหายเหลือแต่ซากวัดโบราณ เจดีย์

ชาวปากาเญอมาอาศัยอยู่ที่บ้านจกปก (ที่สูง) นี้มาประมาณ 500 ปีที่ผ่านมาเดิมนั้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แต่เนืองจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงพากันอพยพมาตั้งถิ่นฐาน การมากขึ้นเรือยๆ จนเป็นหมู่บ้านจกปกขึ้นมาในปัจจุบัน

ผู้นำชุมชน

  • นายซอยทู  กุสุมาไพร          ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายส่อยี     พิลาสชวนพิศ     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายดิโพ     พิลาสชวนพิศ      สมาชิก อบต.
  • นายดิคา     พิลาศชวนพิศ      ผู้นำทางความเชื่อ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • การทอผ้าฝ้าย
  • การตีมีด
  • ยาสมุนไพร

ระบบสาธารณูปโภค

  • ประปาหมู่บ้าน
  • ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  2 แผง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจกปก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจกปก เริ่มดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2534  โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงดอยเปเปอร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหประชาชาติ ได้ส่งครูอาสาคนแรกคือ นายไพรัช ปุณนามา เข้ามาปฏิบัตหน้าที่ในพื้นที่ครั้งแรกได้สร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารขึ้นมา 1 หลัง ได้ทำการสอนเด็กและผู้ใหญ่หลักสูตรเบ็ดเสร็จ 200 ชั่วโมง

ต่อมาในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2534 ได้เปลี่ยนหลักสูตรการสอนแบบเบ็จเสร็จเป็นแบบ ศูนย์การเรียนรุ้ชาวชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนจากโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิคาร์ฟูให้การสนับสนุนในการจัดสร้างอาคารถาวรขนาด กว้าง 7เมตร ยาว15 เมตร แทนอาคารไม้ไผ่หลังเดิม และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจกปกแห่งนี้ได้ทำการสอนเด็กนักเรียน และผู้ใหญ่ และเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน ปัจจุบันมีครูประจำศูนย์  2 คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress