ศศช.บ้านยะลิกุย

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านยะลิกุย

บ้านยะลิกุย เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ได้ตั้งหมู่บ้านประมาณ 60  กว่าปีมาแล้ว  อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านซอแอะ     เมื่อประมาณปี  พ.ศ. 2490  ได้มีครอบครัว นายเปื่อยแฮ และนางอิแฮ  แชทู  นำชุมชนอยู่ครั้งแรกประมาณ 10  หลังคาเรือน         มาตั้งบ้านเรือนที่บนยอดดอย     ชื่อ งือปูรู   ชื่อแปลว่า “ดอยรูงู” ซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้     ต่อมานายพะบอ เป็นคนตั้งหมู่บ้านว่า   “บ้านยะลิกุย”     ซึ่งแปลว่า   “หนองปลาก้าง”      หรือ “บ่อปลาก้าง”          ได้ตั้งตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   ในเวลาต่อมามีชาวบ้านใกล้เคียงได้อพยพมาอยู่ด้วย    ทั้งที่เป็นญาติพี่น้อง และการสมรส ทำให้หมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้น

ประชากร
ปัจจุบัน มีทั้งหมด 30  หลังคาเรือน
ประชากรทั้งหมด 145 คน
เป็นประชาการชาย 75 คน     และ   ประชาการหญิง 70 คน

ข้อมูลหมู่บ้านยะลิกุย
ที่ตั้งหมู่บ้าน  บ้านยะลิกุย  เป็นหย่อมบ้านของบ้านปิยะทะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอีก 2หย่อมบ้านคือ บ้านวาโชทะ และบ้าน ปิยอทะ เป็นบ้านหลัก มีพื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 20 ไร่

ตั้งอยู่ที่พิกัด  Position    X = 0431340  ,Y = 1917950  ความสูงจากระดับน้ำทะเล (ALT) 1052 m

อาณาเขตติดต่อ
ทิศตะวันออก   ติดกับ บ้านปิยอทะ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดกับ บ้านซอแอะ ม. 12 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับ บ้านแมะแตะแหละกุย ม.6  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ บ้านปิพอ ม. 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เศรษฐกิจและสังคม
บ้านยะลิกุย เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง(สะกอร์)    ใช้ภาษากะเหรี่ยงสะกอร์และภาษาไทยพื้นเมืองภาคเหนือในการสื่อสารในชุมชนและต่างหมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ ผสมกับนับถือผีที่นับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ เช่นการเลี้ยงผีไร่  ผีน้ำ เป็นต้น  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่ ทำนาเป็นหลัก นอกจากนั้นก็จะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว  ควาย  หมู ไก่  เป็นต้น

คณะกรรมการหมู่บ้านยะลิกุย

  • นายดี      พะกิ๊                      ประธานกรรมการ
  • นายเงโพ                             กรรมการ
  • นายลอยคา   มะฮี่                 กรรมการ
  • นายเมียแฮ    กุ่ยแฮ               กรรมการ
  • นายแป๊ะคือ                          กรรมการ
  • นายดิแป๊ะ    แชทู                  กรรมการ
  • นายจูดี    พาเผอ                    กรรมการ
  • นายดิแจ   แชทู                      กรรมการ และเลขานุการ

หมู่บ้านยะลิกุย เป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอร์   เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ”  แปลว่า “คน” อยู่อาศัยกันเป็นชุมชนเล็กๆ ตามแหล่งทำไร่  ทำนา    อาชีพหลักคือ  ทำไร่ข้าว ทำนาข้าว  ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ถือว่ามีข้าวกินเลี้ยงคนในครอบครัวให้พอเพียงทั้งปีก็พอแล้ว      อาชีพเสริมก็คือเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หมู เป็นต้น ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ผสมกับนับถือผี มีการเลี้ยงผีไร่ ผีน้ำเวลาเก็บเกี่ยว หรือเจ็บป่วยไม่สบาย  การแต่งกาย หญิงสาว จะสวมชุดขาวยาวถึงเท้า     ถ้าแต่งงานแล้ว จะสวมเสื้อสีโทนสีดำ แดง นุ่งผ้าถุงที่ทอมือเป็นสีแดง ส่วนผู้ชายจากเด็กถึงเป็นผู้ใหญ่จะใส่เสื้อสีแดง

ศศช.บ้านยะลิกุย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress