ศศช.บ้านซอแอะ (ไม่มีรูปภาพ)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านซอแอะ

บ้านซอแอะ  หมู่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ ๒๕๓๗ โดยการนำของนายจ่อเซซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่า  บ้านซอแอะเป็นหมู่บ้านหนึ่งของบ้านแม่เทย  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลแม่ตื่น    อำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่    ซึ่งมีจำนวน  ๔๒  หลังคาเรือน   ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก  บางส่วนได้ทำงานรับจ้างกับหน่วยงานราชการ  คือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่เทย   ซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการก่อตั้ง

คณะกรรมการหมู่บ้าน

  • นายแก้ว  ลุงแป๊ะ
  • นายแจ่คือ  นะบอ
  • นายแควแคว  พะปะยอ
  • นายโบวา  จ่อโพ
  • นายหล่าซอ  ลิแบ
  • นางแปะซอ  ดาซอ
  • นางแจ่พอ
  • นายวาปุ  วุฒิศิลวัต
  • นายดวงดี  จ่อลอย
  • นายส่อทู  เอกรัฐไพรพนา

ประวัติศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านซอแอะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านซอแอะ   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิคาร์ฟู  องค์การยูเนสโก  สหประชาชาติ  โดยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ในการสร้างศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๕  เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยหลักสูตรประถมศึกษา   เพื่อชุมชนในเขตภูเขาพ.ศ.๒๕๒๔  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า  ๑๔ ปี  ในหมู่บ้านที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง   บ้านซอแอะ  ได้จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๔  สำหรับเด็กกลุ่ม ๓ – ๑๕ ปี  และการศึกษาสายสามัญรูปแบบทางไกล   สำหรับผู้ที่สนใจเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress