กลุ่ม 12 เลอะตอ

Print Friendly, PDF & Email ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สุวรรณเดช
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ 
กลุ่มเลอะตอ
โทรศัพท์มือถือ : 090-1511976

 นายอัครา ปินตารักษ์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเลอะตอ
นางสาววิภาดา   สร้างสรรค์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเลอะตอ
12Chartchaiนายชาติชาย มะเชอพะ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านซอแอะ
นางพีรยา  มะเชอร์พะ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านซอแอะ
171-1-นางสาวระพีพรรณ-สิงห์วงค์นางระพีพรรณ สิงห์วงศ์
ครู กพด.

ศศช.บ้านยุลิกุย
นายพิสิษฐ์  อุ่นอุดมวนา
ครู กพด.
ศศช.บ้านยุลิกุย

ครู กพด.
ศศช.บ้านแมะแตะและกุย
นางสาวพัชนี  วิชัย
ครู กพด.
ศศช.บ้านแมะแตะและกุย
124-กลุ่ม10-นายอดุลย์-มาโนนายอดุลย์ มาโน
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านขุนตื่นน้อย
นางสาวศรีทร สิระไผ่ทอง
ครู กพด
ศศช.บ้านขุนตื่นน้อย
นายชล สารใจ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านปิพอ
12Bantitaนางสาวบัณฑิตา มิตรสาธิต
ครู กพด.
ศศช.บ้านปิพอ
กพด.5 นางสาวศรีรัตน์ ตาคำนางสาวศรีรัตน์ ตาคำ
ครู กพด.
ศศช.บ้านใหม่ทอง
209-นางสาวประทุม-หมื่นวังนางสาวปณสรา หมื่นวัง
ครู กพด.
ศศช.บ้านใหม่ทอง
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress