ศศช.บ้านหัวโล๊ะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านหัวโล๊ะ

บ้านหัวโล๊ะหรือบ้านปรอปู่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 แต่เดิมมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ้งย้ายมาจากบ้านหม่าโอโจบางส่วน ได้มาอาศัยและสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหัวโล๊ะแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

หมู่บ้านหัวโล๊ะ ห่างจากตัวอำเภออมก๋อยประมาณ 104 กิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากร 107 คน ชาย 60 คน หญิง 47 คน 22 ครัวเรือน 27 หลังคาเรือน

ผู้นำชุมชน

  • นายสุธี รุ่งดำรงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • นาย โบแต คล่องดารณี ภูปัญญาด้าน การการตีมีด

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหัวโล๊ะ (ศศช.)
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหัวโล๊ะ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการปรับปรุงพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โโยครูคนแรกคือ นายโพธิ์ วรศรี ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านสร้างอาคารศูนย์การเรียนและบ้านพักครู เป็นอาคารชั่วคราว จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบชุมชนชาวไทยภูเขา

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress