กลุ่ม 11 หม่าโอโจ

Print Friendly, PDF & Email


นายวิศักดิ์  ธนะปัด
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์ กลุ่มหม่าโอโจ

212-นางสาวอนัญญา-กุณนันท์นางสาวอนัญญา กุณนันท์
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านมูเซอหลังเมือง
นางสาวนะมู   เบญญาภาพันธ์
ครู กพด.
ศศช.บ้านมูเซอหลังเมือง
140 นายสิทธิเดช  ฉานสูงเนินนายสิทธิเดช ฉานสูงเนิน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเคอะกะซอเด
นางสาวนงคราญ  สรีวิชัย  ศศช.เคอะกะชอเดนางสาวนงคราญ ศรีวิชัย
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านเคอะกะซอเด
นายวิสิฐศักดิ์  สุติน ศศช.เด๊ะบือเวทะนายวิสิฐศักดิ์ สุติน
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านเดะบือเซทะ
นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านนเดะบือเซทะ
(ไม่มีเด็กวัยเรียน)
นายจักรพันธ์-ตาปัญญานายจักรพันธ์ ตาปัญญา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหัวโล๊ะ
(ไม่มีเด็กวัยเรียน)
ศศช.บ้านหัวโล๊ะ

844 นายณัฐพล ทองถีนายณัฐพล ทองถี
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านหม่าโอโจ
นางสาวอุบล ดีเสอร์
(ไม่มีเด็กวัยเรียน)
ศศช.บ้านเดะบือเซทะ
นายประทวน นวลแก้ว ศศช. พะกะเชนายประทวน  นวลแก้ว
ครู กพด.
ศศช.บ้านพะกะเซ
โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิราคานธี
(ไม่มีเด็กวัยเรียน) 
ศศช.บ้านพะกะเซ
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress