ศศช.บ้านห้วยบง (แม่ฮอง)

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยบง

บ้านห้วยบง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านได้อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคน บ้านห้วยบงชาวบ้านเรียกชื่อหมู่บ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “ ทิคูบง ” ซึ่งแปลว่า น้ำที่มาจากดงบอนที่มีลักษณะคล้ายหัวเผือก ส่วนน้ำก็ไหลเป็นลำห้วย ให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภค บริโภค กันในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันหมู่บ้านห้วยบงมีจำนวนประชากรทั้งหมด 390 คน มี 73 หลังคาเรือน 75 ครอบครัว มีผู้นำหมู่บ้านชื่อนายโหล่ง ทองพิมพ์สิงห์ ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 70 กิโลเมตร ประชากรทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ประชากรนับถือผี และมีอาชีพทำการเกษตร คือทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการศึกษามีส่วนใหญ่ที่พูดภาษาไทยไม่ได้

บ้านห้วยบงมีอาณาเขตติดต่อคือ ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยครั่ง ทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ฮองกลาง ทิศตะวันออกติดกับบ้านผีปานเหนือ และทิศใต้ติดกับบ้านกองดา

ข้อมูลประชากร
หมู่บ้านห้วยบง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

  • จำนวนหลังคาเรือน 73 หลัง
  • จำนวนครอบครัว 75 ครอบครัว
  • ประชากร ชาย 190 คน
  • ประชากร หญิง 200 คน
  • รวมประชากรทั้งหมด 390 คน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยบง
ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยบง หมู่ที่ 14 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อชุมชนในเขตทุรกันดารและสำหรับชาวไทยภูเขา เริ่มก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2534 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูง (IPAC) ต่อมาได้รับการสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ในปี พ.ศ. 2546 จากบริษัทคาร์ฟูร์จำกัด โดยผ่านทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ ฯ และที่ผ่านมาในเดือนมกราคม 2552ได้รับเงินสนับสนุนสร้างอาคารใหม่ จากทางพ่อค้าสมาคมรถบรรทุก โดยให้ตั้งชื่ออาคารว่า “พี่ห่วงน้อง 3”

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress