ศศช.บ้านแม่ละเอ๊าะ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ละเอ๊าะ

คำว่า แม่ละเอ๊าะ แปลว่า ต้นน้ำ บ้านแม่ละเอ๊าะเดิมทีชื่อเรียกตามภาษากะเหรี่ยงว่า แม่ละออคี บ้านแม่ละเอ๊าะตั้งหมู่บ้านมา ประมาณ 60 ปี เดิมทีเป็นหมู่บ้านเดียวกับหมู่บ้านศาลาเทต่อมาในหมู่บ้านศาลาเทมีจำนวนประชากรมากจึงไม่มีที่ทำกินกันจึงย้ายออกมาตั้งหมู่บ้านเองแบ่งเขตที่ทำกินกันและอยู่กันมาจนถึงปัจจุบัน

การคมนาคม
การเดินทางจากอำเภออมก๋อยไปยัง บ้านแม่ละเอ๊าะ ระยะทางจากตัวอำเภออมก๋อย 78 กิโลเมตร

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ละเอ๊าะ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ละเอ๊าะ หมู่ที่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 เดิมใช้ชื่อศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านแม่ละเอ๊าะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะ (OEDP) เขตแม่ฮ่องจำนวนเงิน 100,000 บาทใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆส่วนแรงงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และครูในสายแม่ฮ่องมาช่วยกันสร้างศูนย์การเรียน

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress