ศศช.บ้านศาลาเท

Print Friendly, PDF & Email

บ้านศาลาเท

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
“ศาลาเท” มาจากภาษากะเหรี่ยงโปว์ ว่า “ศาลาแท” ซึ่งมาจากคำสองคำคือ “ศาลา”   หมายถึงหลุมดักสัตว์ใกล้ลำห้วย และ “แท” หมายถึงเหนือน้ำหรือต้นน้ำ บ้านศาลาเท ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์ หมู่บ้านศาลาเทตั้งบ้านเรือนมากว่า 100 ปีมาแล้ว เดิมขึ้นอยู่กับหมู่บ้านแม่ฮอง หมู่ที่ 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้แยกบ้านแม่เกิบ บ้านศาลาเทและบ้านแม่ละเอาะออกจากแม่ฮองแล้วจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 15 ด้วยกัน


ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

หมู่บ้านศาลาเท ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ 5 ชั่วโมง บ้านศาลาเทมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อ    บ้านแม่เกิบ    หมู่ที่ 15
ทิศใต้        ติดต่อ    บ้านที่ลอง    หมู่ที่ 21
ทิศตะวันออก    ติดต่อ    บ้านใบหนา    หมู่ที่ 4
ทิศตะวันตก    ติดต่อ    บ้านแม่เอาะ    หมู่ที่ 15

การคมนาคม
การเดินทางจากอำเภออมก๋อยไปยัง ศศช. บ้านศาลาเท ใช้เวลาในการเดินทาง 75 กิโลเมตรโดยแบ่งเป็นถนนคอนกรีต 17 กิโลเมตร ต่อจากหมู่บ้านผาปูนจะเป็นถนนลูกรังตลอดระยะทาง 58 กิโลเมตรถึง ศศช. ศาลาเท บางปีหรือบางฤดู(ฝน) การเดินทางด้วยรถอาจไม่ถึงเพราะว่าในช่วงฝนตก ถนนจะเสียหายมากและไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก กระทั่งรถมอเตอร์ไซด์ บางที่ต้องจอดไว้ละไว้ในป่า แล้วเดินเท้าเข้าไปหมู่บ้าน

ผู้นำทางการของหมู่บ้าน
เนื่องจากหมู่บ้านศาลาเท หมู่บ้านแม่เกิบ และหมู่บ้านแม่ละเอาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเป็นสมาชิก อบต. 1 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายมุยแด    มิตรสาธิต        เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. นายบวยจา    เคะลวย        เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายน้อยซอ    กรัชกายภาค    เป็นสมาชิก อบต.

ผู้นำทางธรรมชาติ

นายเอวัง ชาวบ้านศาลาเท เป็นผู้นำทางธรรมชาติอยู่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากชาวบ้าน ผู้ที่จะเป็นได้ต้องมีเชื้อสายตระกูลจากอดีตกาลมาก่อนจึงจะเป็นได้ ผู้นำทางธรรมชาติจะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาธรรมชาติ มิให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ถ้าเกิดเรื่องมิดีมิร้ายเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน แสดงว่าคนภายในหมู่บ้านประพฤติตัวหรือทำตัวไม่เหมาะสม ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน หมู่สัตว์เล็กตัวใหญ่ล้มตายเกินมากก็จะต้องมาหาผู้นำคนนี้ ให้ทำพิธีขอโทษและขอขมาเขาด้วยไก่ หรือหมู หรือวัว ควาย เป็นต้น ฉะนั้นผู้นำหมู่บ้านถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้านกะเหรี่ยงโปว์

ประวัติของศูนย์การเรียน
ศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เดิมใช้ชื่อศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านศาลาเท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะ (Ipad) เขตแม่ฮอง จำนวนเงิน 20,000 บาท ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ส่วนแรงงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ที่มาช่วยกันสร้างศูนย์การเรียนฯ โดยมีนายธนชัย ปวนคำ ครูอาสาสมัครฯ คนแรกทำหน้าที่ประสานงาน เมื่อพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่ Ipad สิ้นสุดลง ในเดือนตุลาคม 2536 การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน จึงอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษานอกโรงเรียนที่นั้นเป็นต้นมา ศศช. ศาลาเท เป็นศูนย์ที่อยู่ในความรับของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างอาคารขึ้นใหม่แทนหลังเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลให้ ม.ร.ว. เฉลิมลักษณ์ (จิตรพงศ์) จันทรเสน โดยพระราชทานชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านศาลาเท ปัจจุบันมีครูผู้สอนอยู่ 2 คน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress