ศศช.บ้านทีลอง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านทีลอง

หมู่บ้านทีลองตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เดิมหมู่บ้านทีลองชาวบ้าน เป็นชนเผ่ากะเหรียงได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วย้ายมาจากที่ใดไม่ปรากฎหลักฐาน    คำว่าทีลอง มาจากคำว่าทีลงกรงแปลว่าน้ำไหลลงห้วยน้ำจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือ

ประชากร

  • ประชากรทั้งหมด ๒๒๐ คน
  • ชาย ๑๐๘ คน
  • หญิง ๑๑๒ คน

อาชีพ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างบางฤดูกาล

 

ผู้นำชุมชน

  • นายลีกัง ชุติภาสรวี          ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายแลซอ วิทวัสพงไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายบางพระ เมฆครรชิต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายจาวัน นิโรคา             สมาชิก อบต.
  • นายสุรการต์ ชุติภาสรวี   สมาชิก อบต.

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านทีลอง
ศศช.บ้านทีลอง

เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553   ได้รับงบสนับสนุนจาก…ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมติดตั้งระบบ Internet ผ่านดาวเทียม

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress