กลุ่ม 05 ศาลาเท

Print Friendly, PDF & Email

กลุ่มศาลาเท

จำนวนนักเรียน


IMG_2295นายศุภชัย  พรหมมา
พนักงานราชการ
ครูนิเทศก์
suppachai.pomma@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 088-4304351


IMG_Worapongนายวรพงษ์  กกเปือย
พนักงานราชการ
ศศช.ทีลอง
นายธวัชชัย นวลวงษ์ขจร
ครู กพด.
ศศช.ทีลอง
164-นายอรรถพล-มีธรรมะนายอรรถพล มีธรรมะ
พนักงานราชการ
ศศช.ทีเนอะ
นายอาวรณ์  ยศถามี
พนักงานราชการ
ศศช.ทีเนอะ
072 นางสาวอรปภา  พรหมวรรณานางสาวอรประภา พรหมวรรณา
พนักงานราชการ
ศศช.มะหินหลวง
นางสาวพิจิตรา ถาวร
ครู กพด.
ศศช.มะหินหลวง
นายธีรยุทธ   วุฒิกรณ์
ครู กพด.
ศศช.ศาลาเท
art_treerayut@hotmail.com
นางศิริยา  วุฒิกรณ์ ศศช.ศาลาเทนางศิรินยา วุฒิกรณ์
ครู กพด.
ศศช.ศาลาเท
นายจรัญ อินตานิ
ครู กพด.
ศศช.แม่ละเอ๊าะ
f4_jarun@windowslive.com
013-3-นางสาวปัทมาดา วิลาวรรณนางสาวปัทมาดา วิลาวรรณ
พนักงานราชการ
ศศช.แม่ละเอ๊าะ

 


 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress