ศศช.บ้านห้วยครั่ง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชน บ้านห้วยครั่ง

บ้านห้วยครั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 เดิมชื่อหมู่บ้านทิกะแซ ตั้งเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว การตั้งบ้านเรือน แบบดั้งเดิมของชาวบ้านหมู่บ้านห้วยครั่งตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณกึ่งกลางภูเขาสูง ศศช. บ้านห้วยครั่ง อยู่ด้านล่างของหน้าผา ประมาณ 300 เมตร ต่อมามีหินหล่นพังทลายจากหน้าผา หินบางส่วนกลิ้งมาถูกสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของหมู่บ้านได้รับความเสียหาย หินบางก้อนลงมาถูกบันไดของชาวบ้านพัง ทำให้ชาวบ้านต่างกลัวอันตราย พากันย้ายหมู่บ้านจากที่เดิมลงมาทางทิศตะวันออก ห่างจากที่เดิม 300 เมตร การที่หินหล่นกลิ้งลงมาทับบันไดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียก “บ้านห้วยคลั่ง”ต่อมาเปลี่ยนเป็นห้วยครั่ง ข้อมูลได้มาจาก นายหวังจี ผู้นำประเพณีของหมู่บ้านและชาวบ้านที่เล่าเสริมอีกหลายคน ปัจจุบันหมู่บ้านถูกประกาศจากทางราชการว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม และอาจมีหินไหลจากภูเขาลงมา ชาวบ้านบางครอบครัวจึงย้ายที่อยู่อาศัยออกไปอยู่ที่ราบใกล้แม่น้ำแม่ลอกซึ่งห่างจากจุดเดิม 5 กม. ในหมู่บ้านห้วยครั่งจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 – 3 หย่อมบ้าน

พิกัด LV 053843 ระวาง 4644J ความสูง 725 เมตร (ระดับน้ำทะเล)

ผู้นำชุมชน

  • นายคือพู สุภัคไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน
  • นายจะโว ไพรกันไพบูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • นายแกละดวย นิลกำจาย สมาชิก อบต.
  • นายคะโจ ศิขรินวิลาส สมาชิก อบต.

ระบบสาธารณูปโภค

  • การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ได้ แต่ปัจจุบันโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
  • ระบบไฟฟ้า ของชุมชนใช้แผงโซล่าเซล แต่ในช่วงหน้าฝนไฟฟ้ามักจะไม่ค่อยเพียงพอต่อการใช้งาน
  • ระบบปะปาในหมู่บ้าน ใช้ปะปาภูเขาแต่ในช่วหน้าแล้งน้ำมักจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งใน ศศช.และชุมชน

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยครั่ง (ศศช.)
เมื่อปี พ.ศ. 2534 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่ IPAD จาก UNDCP ของโครงการสหประชาชาติ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันโดยการประสานงานผ่านกรมนิเทศสหการมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. มาพัฒนา 3 ด้าน ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านสุขอนามัย

ด้านการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบ จัดหาครูมาสอน ต่อมาโครงการได้สินสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2536 กรมการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามารับผิดชอบตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับงานเข้ามาอยู่ในโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อใหม่ว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง ”

ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบโครงการให้อยู่ภายในโครงการในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโครงการได้ดำเนินต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิ นูบูโกะ จิมโบ้ แก้ววงค์ เป็นมูลนิธิที่เกิดจากการรวมกลุ่มของลูกเรือ บริษัทการบินไทย ถวายทรัพย์ผ่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างอาคารพร้อมสื่อและอุปกรณ์ต่างๆของ ศศช. ในงบประมาณ 250,000 บาท ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อย ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546 ทำการรื้ออาคารหลังเก่า สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม 2546

คณะกรรมการศูนย์การเรียน
1 นายดี กระยาหงัน ประธานกรรมการ
2 นายนุลอย กระยาหงัน รองประธานกรรมการ
3 นายครือกา ฤทัยรุ่งฤดี รองประธานกรรมการ
4 นายสะทู ศิขรินวิลาส เลขานุการและกรรมการ
5 นายมิอ่วย สุนทรวัฒนา กรรมการ
6 นายทรงวุฒิ ไพศาลพนา กรรมการ
7 นายคะโจ ศิขรินวิลาส กรรมการ
8 นายเผ่าโจ กระยาหงัน กรรมการ
9 นายซูลูทู กระยาหงัน กรรมการ
10 นายอารีปุ่ย ไพรกันไพบูลย์ กรรมการ
11 นายพรชัย กระยาหงัน กรรมการ
12 นางแสงดาว กระยาหงัน กรรมการ
13 นางรีแด กระยาหงัน กรรมการ
14 นางจะโจ ไพรกันไพบูลย์ กรรมการ
15 ครู ศศช. กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress