ศศช.บ้านหนองอึ่งเหนือ

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านหนองอึ่งเหนือ

บ้านหนองอึ่งเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 19 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้ทำการก่อตั้งอยู่มาแล้วกว่า 80 ปี ซึ่งการก่อตั้งครั้งแรกโดย นายยูรวย เป็นผู้นำตามธรรมชาติ คนแรกของหมู่บ้าน เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นบริเวณที่มีกบ มีเขียดและอึ่งอ่างเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้นำตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านปัจจุบันบ้านหนองอึ่งเหนือ

พิกัด GPS คือ 47Q 0422518 UTM 1979793 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 882

ลักษณะภูมิประเทศ บ้านหนองอึ่งเหนือตั้งอยู่ในหุบเขาแอ่งกะทะ มีน้ำห้วยหนองอึ่ง ใหลผ่านข้าง ๆ หมู่บ้าน
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่และปลูกพืชเศรษฐกิจในช่วงหลังจากเก็บเกียวข้าว
การคมนาคม ระยะทางจากอำเภอถึงบ้านหนองอึ่งเหนือ 22 กิโลเมตร
ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ(ผี) และศาสนาคริสต์

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยบง
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านผาปูน
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านมะกอกน้อย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหนองอึ่งใต้

ผู้นำชุมชน

 • นายโปจู นามอุษา ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายเสะโจ่ พยุงกรรณิกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • นายเขอะโจ พยุงกรรณิกา สมาชิก อบต.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายปีกัง แดเชอร์ ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
 • นายแคะกัง ถนอมคีรี ภูมิปัญญาด้านการตีมีด
 • นางหล้า ถนอมคีรี ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ

 • ระบบไฟฟ้าในชุมชน ใช้โซล่า เซลล์
 • การประปา ใช้ประปาภูเขา
 • ห้องสุขา มีทั้งหมด 14 ห้อง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองอึ่งเหนือ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองอึ่งเหนือได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2538 โดยในครั้งแรกได้ก่อตั้งเป็นอาคารไม้ไผ่หลังคามุมด้วยหญ้าคาซึ่งทรุดโทรมง่าย ต่อมาทางศศช.ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารในปีพ.ศ.2539 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีอาคารขนาด 8×200 เมตรหลังคาสังกะสี โครงสร้างและฝาผนังเป็นไม้เนื้อแข็ง ต่อมาอาคารทรุดโทรมในปีพ.ศ.2545ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่อมแซมอาคารเดิมโดยเปลี่ยนโครงสร้างและผนังบางส่วนและสร้างเสร็จภายใน วันที่ 15มีนาคม 2545 เพื่อให้คงทนถาวรขึ้นให้สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการสอนและให้การบริการของชุมชน ต่อมาในปีพ.ศ.2551 ศศช.มีสภาพชำรุดจึงย้ายมาก่อสร้างที่แห่งใหม่ซึ่งห่างจากหมู่บ้าน 500 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มกราคม 2551 ลักษณะอาคารกว้าง 7.50 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 เดือน ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ไม่รู้หนังสือ ใช้จัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในหมู่บ้าน

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress