ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง

Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูลชุมชนบ้านแม่ระมีดหลวง

บ้านแม่ระมีดหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว มีผู้เล่าว่า ผู้ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่คนแรกชื่ออุ้ยบุญมา ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านขุนตื่น ต่อมาได้มีญาติพี่น้องได้ย้ายตามมาอยู่ด้ยเพราะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ สาเหตุที่ชื่อ “แม่ระมีด” เพราะเมื่อก่อนมีหญิงชราคนหนึ่งมีบุตรมากไม่มีอะไร ผ่าฟืนหุงข้าวให้ลูก ๆ มาขโมยมีด ที่หมู่บ้านแห่งนี้ คนเลยเรียก หมู่บ้านนี้ว่า “แม่ลักมีด” ปัจจุบันแปลงมาเป็น “แม่ระมีด”

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน 71 หลังคาเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น 343 คน เป็นชาย 177 คน หญิง 166 คน

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ บ้านผาปูนดง
 • ทิศใต้ ติดกับ บ้านรังบี้
 • ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยตองสาด
 • ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านห้วยจิโน

การคมนาคม
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 201 กม. เป็นถนนลาดยาง 181 กม. ถนนลูกรัง 20 กม. ใช้เวลาในการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงอมก๋อย 3 ชม. และอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านแม่ระมีดหลวง 29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ผู้นำหมู่บ้าน

 • นายประสาน สยมภูดำเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
 • นายมังแทะ ดีเง ผู้ช่วย ผญบ.
 • นายนะจิ สยุมภูดำเนิน ผู้ช่วย ผญบ.
 • นายสนธิ ดีเง สมาชิก อบต. 1.
 • นายพะก่อ สยมภูดำเนิน สมาชิก อบต. 1.
 • นายประชา ศรหยกภูษิต ผู้นำตามธรรมชาติ(พิธีกรรมทางศาสนา)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • นายจอ สยมภูดำเนิน ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
 • นายบือ ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร,จักสาน
 • นายนุ กรัณย์ปราณี ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร(เป่า)
 • นายทูโด๊ะ ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร จักสาน
 • นายจอรี รุ่งโรจน์ประชาชื่น ภูมิปัญญาด้านสร้างบ้าน
 • นายยูดวย ชามู ภูมิปัญญาด้านสานใบคา
 • นายปีพะ ไพรพนากุล ภูมิปัญญาด้านดนตรี
 • นางกิดี ศรหยกภูษิต ภูมิปัญญาด้านทอผ้า สมุนไพร
 • นางครึเค สยมภูดำเนิน ภูมิปัญญาด้านต้มเหล้า ทอผ้า

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์ ระบบน้ำประปาภูเขา ห้องน้ำในศศช. 10 ห้อง ใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารระหว่างศศช. โทรศัพท์ในชุมชน 1 แห่ง ร้านขายของในชุมชน 2 แห่ง

ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ 17 ตำบล อมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2535โดยมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง แรกเริ่มศูนย์การเรียนเป็นกระต๊อบไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูสุคันธศิล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเป็นเงิน 21,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเช่นแผ่นเรียบ สังกะสี ตะปู โดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันและบริจาคไม้แปรรูป ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากโครงการสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 90,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคาสังกะสี โครงไม้จริง พื้นซีเมนต์ ผนังไม้จริง ต่อมาในปี 2554 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแทนอาคารหลังเดิมจากโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครั้งที่ 3 “โรงเรียนของหนู ”โดยสนับสนุนงบในการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 21 เมตรโรงอาหารขนาดกว้าง 6 เมตรยาว12 เมตรห้องน้ำขนาดกว้าง 3เมตรยาว 6 เมตร จำนวน 2 ห้องพร้อมห้องอาบน้ำ และที่ล้างจาน บ้านพักครูขนาด กว้าง 4 เมตรยาว 6 เมตรจำนวน 2 หลัง เป็นจำนวนเงินประมาณ 900,000 บาทภายใต้การดูแลของ ศบอ.อมก๋อยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ระมีดหลวง และนายวัชรินทร์ แก้วมาลา ครูประจำ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง ในการก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านแม่ระมีดหลวง และคณะครูในกลุ่มเป็นอย่างดี

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress